Aké je aktuálne úverové zaťaženie a finančné zdravie obce?

Úvery, ktoré obec čerpala od roku 2006 a ktoré v súčasnosti splácame sú celkovo tri.

Ten prvý z roku 2006 si obec vzala v súvislosti s výstavbou 12 b.j. nájomnej bytovky. Istina aj úroky sa splácajú z nájmu, ktorý inkasuje obec od nájomcov.

Druhý úver si obec vzala na výstavbu kotolne na biomasu v základnej škole.

Tretí úver bol použitý na kúpu pozemkov a budov v areáli bývalej tehelne. Tiež sa z neho financovalo vypracovanie projektov na rekonštrukciu školy a škôlky i povinné spoluúčasti obce pri realizácii investičných aktivít obce cez dotačné programy.

Tabuľka s aktuálnym vyjadrením výšky úverov ku koncu roka 2014 je v prílohe.

Finančné zdravie obce hodnotí inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO ako výborné. Všetky ekonomické ukazovatele finančnej stability obce si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: http://www.obce.ineko.sk/profily/?ID=1079

Prehľad úverov
Prehľad úverov
Prehľad úverov.pdf
306.2 KiB
522 Downloads
Detaily