Čo sme plánovali s tehelňou?

V roku 2008 obec ukončila dlhotrvajúci súdny spor s reštituentami – vlastníkmi časti pozemkov a niektorých budov v areáli bývalej tehelne. Dohodli sme sa na kúpe týchto nehnuteľností, nakoľko nám bola známa možnosť ich následne zmodernizovať a upraviť prostredníctvom výzvy Ministerstva hospodárstva SR cez agentúru SARIO.  Dotačný program umožňoval tzv. revitalizáciu hnedých priemyselných parkov /brownfieldov/.
Ešte v roku 2010 som vypracoval poslancom obecného zastupiteľstva analýzu na posúdenie tohto zámeru. Vy sa s ňou môžete zoznámiť v prílohe tohto článku.

Analyza k projektu brownfield tehelna
Analyza k projektu brownfield tehelna
analyza k projektu brownfield tehelna.pdf
365.6 KiB
425 Downloads
Detaily