Lepšie by som to nenapísal…

Verím, že volebný súboj v Košeci bude najmä o schopnostiach kandidátov ukázať konkrétne riešenia na odstránenie existujúcich problémov v obci.
Z predvolebnej kampane v roku 2010 môžem len potvrdiť, že rozdeľovanie sa na tábory “tých dobrých a tých horších” sa prejavilo počas nasledujúcich 4 rokov v neschopnosti hľadania konštruktívnych riešení. A to našej obci viditeľne veľmi uškodilo.
O budúcnosti obce nerozhodujú vrcholoví politici, ale priamo ľudia tu žijúci – preto hovoríme o SAMOSPRÁVE. Nezabúdajme, že tak ako sa správajú kandidáti pred voľbami, budú sa správať aj po voľbách. Jedna pani poslankyňa mi pred 4 rokmi po voľbách povedala, že vo volebnom súboji je dovolené všetko. Nesúhlasil som vtedy a ani teraz nesúhlasím s týmto jej tvrdením. Po voľbách totiž prichádza obdobie, kedy si možno s tým, kto Vás teraz chápe ako nepriateľa a súpera (nestrániac sa proti Vám používať metódy ohovárania a urážania) máte sadnúť za jeden stôl a spolupracovať… na to, aby ste to dokázali, by ste však museli trpieť totálnou stratou pamäti!

clanok z ON