Archív kategorií: Nezaradené

Vyhlásenie starostu obce k poškodzovaniu majetku

Minulý týždeň bol poškodený majetok dvoch poslancov Obecného zastupiteľstva v Košeci.
Konanie páchateľa/páchateľov týchto skutkov je odsúdenia hodné a verím, že orgány činné v trestných konaniach nájdu vinníka/ov.
Ako starosta obce som v minulosti inicioval inštaláciu kamerového systému v obci a som rád, že väčšina poslancov OZ vtedy tento návrh podporila. V posledných týždňoch som komisiám a poslancom OZ zasielal ďalšie informácie v súvislosti s možnosťami rozšírenia kamerového systému – príležitosťami získať dotáciu na ich rozšírenie, pretože si myslím, že tak môžeme zabezpečiť predchádzaniu vzniku podobných udalostí. Na prevenciu voči rôznym formám vandalizmu je to podľa mňa veľmi silný nástroj.