14. Bc. Alena Kučmínová

Alena Kučmínová

Bc. Alena Kučmínová

Volám sa Alena Kučmínová rod. Mucinová, narodila som sa 7.11.1967 v Ilave a po celý život bývam v našej obci. Som vydatá, mám dve deti.
Strednú školu som absolvovala v roku 1986 v Dubnici nad Váhom, v odbore mechanik – nastavovač. Vo zvyšovaní svojej kvalifikácie som pokračovala štúdiom na Trenčianskej univerzite, študijný odbor Manažérstvo kvality produkcie, ktorý som zavŕšila v roku 2011 bakalárskym titulom. Tretím rokom navštevujem jazykový kurz angličtiny.
Pracujem ako majster výroby, kde vediem 40-členný kolektív. Už 14 rokov som predseda spoločenstva bytovky, v ktorej žijem a zabezpečujem v spolupráci s jej obyvateľmi pokojné a príjemné bývanie.
Nakoľko mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, chcela by som využiť svoje schopnosti pre spoluprácu s občanmi.
Rada by som pomáhala pri akciách venovaným starším občanom, prípadne pomoci jednotlivcom.
Ďalšou výzvou je využitie priestoru za obecným úradom a jeho premena na športovo – oddychovú zónu. V tomto projekte chcem osloviť a zapojiť do diskusie a realizácie mladých ľudí či rodiny s deťmi a sprostredkovať informácie medzi nimi a obecným zastupiteľstvom.
V spolupráci s ostatnými poslancami budem pracovať na prioritných bodoch nášho spoločného programu.
Som tímový hráč a úlohy sa snažím dotiahnuť do úspešného konca. Dúfam, že mi dáte možnosť Vás o tom presvedčiť a spoločnými silami zveľadiť našu, už teraz krásnu obec.