24. Mgr. Miroslava Švehlová

Miroslava Švehlová

Mgr. Miroslava Švehlová

V prípade úspechu vo voľbách by som chcela pokračovať v pomoci pri vydávaní Košecko-Nozdrovických novín a v Združení Pre Občianske Záležitosti. Budem presadzovať rozšírenie priestorov ZŠ, vybudovanie parkoviska pri MŠ, multifunkčného ihriska v areáli ZŠ, zapájanie mládeže do diania v obci a intenzívnejšie družobné akcie s obcou Štítná nad Vláří.