Náklady na volebnú kampaň

Na tejto stránke Vás priebežne budem informovať o všetkých nákladoch – výdavkoch, ktoré ako kandidát na starostu obce vynaložím na svoju volebnú kampaň.

Prvou položkou zoznamu je faktúra za tlač letákov a kalendárikov. Obsahuje aj celkovú sumu za spoločný leták kandidátov klubu “ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE”, z ktorého budem hradiť pomernú časť.
Úhrada prebehne z môjho osobného účtu vedeného vo VÚB a.s. v termíne splatnosti.
(úhrada faktúry bola realizovaná bezhotovostným prevodom dňa 5. 11. 2014)

Ďalšou položkou v kampani, ktorú si hradím sám z vlastných zdrojov je 400 ks reflexných pásikov, ktoré sme rozdávali na mítingoch.
Celková cena je s DPH 200,02 EUR.

Sumarizácia nákladov:

Výdavky samostatné – Radomír Brtáň
ceny sú uvádzané konečné aj s DPH
Letáky 216,00
Kalendáriky 303,60
Reflexné pásky 200,02
Prepočítané spoločné náklady 54,68
SPOLU 774,30


______________________________________________________________________________________________________________
Všetky spoločné náklady na volebnú kampaň klubu “ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE” uvádzam v prehľadnej tabuľke: (každý kandidát si hradí pomernú časť nákladov zo svojich zdrojov)

Spoločné výdavky rozdelené na 11 ľudí
ceny sú uvádzané konečné aj s DPH
leták spoločný 180
vyhlásenie mítingu v rozhlase 7
pečivo z pekárne 60
víno 73,50
za prenájom sály 0
Medňanka 250
občerstvenie na mítingu 31
SPOLU 601,50 EUR
PREPOČÍTANÉ NA JEDNU OSOBU 54,68 EUR
Faktúra za tlač letákov a kalendárikov Dodávateľ: Lubeno-Reklamná Agentúra
470.3 KiB
397 Downloads
Detaily