Dotazník – investície v obci

Dovoľujem si Vás osloviť s nasledovným krátkym dotazníkom, ktorého úlohou je zistenie Vášho názoru na mieru dôležitosti pre rôzne investičné aktivity v obci Košeca. Odpovede sa budem snažiť premietnuť do prípravy návrhov uznesení pre súčasné obecné zastupiteľstvo a tiež do nového volebného programu pre roky 2014 – 2018. Ďakujem za čas venovaný nasledujúcim riadkom.
Dotazník bude dostupný na nasledovnom odkaze do 24. 8. 2014: (na konci dotazníka potvrdíte odpovede stlačením Submit)
ONLINE DOTAZNÍK