Príhovor na sneme ZMOSu v roku 2015

Vážené dámy, vážení páni, vážené predsedníctvo ZMOS-u, kolegovia, ctení hostia,

som starostom obce Košeca tretie volebné obdobie a dosť dlho som zvažoval, či dnes v diskusii vystúpim. Verte, že tém, ktoré ma trápia rovnako ako Vás je veľmi veľa, dovolím si však spomenúť tie najpálčivejšie, ktoré vo mne rezonujú najsilnejšie.

Včera sa v médiách objavila informácia, že Ministerstvo životného prostredia SR rozdelí do miest a obcí 10 mil. EUR na odstraňovanie čiernych skládok. Úmysel bojovať s nelegálne uloženým odpadom veľmi chválim. Čo však nemôžem pochváliť je spôsob, akým to ministerstvo bude realizovať. Prečo?

Myslím si, že toto riešenie je nesystémové a z dlhodobého hľadiska vôbec nepodporí zachovanie čistého Slovenska. Jediné, čo tento krok podporí sú očakávania, že to isté štát urobí aj druhý, tretí, desiatykrát… A samosprávy budú aj v očiach verejnosti opäť odkázané na pomoc štátu. Vyzeráme, ako keby  sme tento stav zavinili a že my si s tým nevieme rady. Všetci však vieme, že pravda je iná.

Prejdem k praktickému príkladu, ktorý jasne preukáže nevhodnosť tohto zásahu do vecí, ktoré spravujeme a sme za ne priamo zodpovední.

Vo svojich obciach a mestách si stanovujeme poplatky za vývoz a uskladnenie odpadov. V ňom sa napríklad premietajú aj náklady na priebežné odstraňovanie čiernych skládok.

Ako dokážeme vysvetliť svojim obyvateľom, že keďže ich (naše) peniaze sú už roky využívané na tento účel, tak čiernych skládok na našom území nie je dostatok, aby sme získali dotáciu na ich odstránenie?

Ako sa obyvatelia postavia k tomu, keď sa dozvedia, že „odmenené“ dotáciou budú najmä obce a mestá, ktoré si nerobia poriadok na svojom území priebežne a nechali odpad v prírode ležať dlhé roky? (Len pre pripomenutie: súčasný zákon nám prikazuje nelegálne skládky odstraňovať!)

Ako im vysvetlíme, že budú aj ďalší rok platiť poplatok zvýšený o sumu nákladov, ktoré sme vynaložili na odstraňovanie nelegálnych skládok – zo svojich zdrojov a nie z tých dotačných?

Súhlasím s pánom Dvončom a so stanoviskom ZMOS-u, že nemôžeme byť zodpovední za odpad, ktorý sa nachádza na súkromných pozemkoch. Preto vyzývam účastníkov snemu a kolegov, aby neprijali toto riešenie ako úkon, ktorý nám akože navždy pomôže. Nám pomôže len kvalitný a dobrý zákon o odpadoch, ktorý bude nielen trestať tých, čo ho porušia (to je samozrejmosť), ale zákon by mal umožňovať obciam a mestám aj odmeniť tých, ktorí

  1. predchádzajú vzniku odpadu,
  2. triedia odpady,
  3. kompostujú biologicky rozložiteľné odpady.

My v Košeci sme to urobili už v roku 2008 a medziročne sme dokázali znížiť náklady na odpadové hospodárstvo o 1 mil. Sk. Ako sme to dosiahli? Poskytli sme občanom benefity vo forme zľavy z poplatku za domový odpad. Všeobecne záväzné nariadenie totiž stanovilo možnosť uplatniť si zľavu z poplatku, ak domácnosť splnila podmienky odovzdania určitého množstva vytriedeného odpadu. Neskôr sme k tomu pridali zľavu aj za využívanie domáceho resp. komunitného kompostovania. Aké jednoduché…

Teraz, aj keby sme ako chceli, nemôžeme stanoviť dve rozdielne výšky poplatku. Zákon to nedovoľuje. Škoda, lebo nám sa potvrdilo, že to má veľký význam a zmysel pri podpore ochrany životného prostredia a podpore triedenia odpadov.

Túto problematiku ukončím želaním, aby sa najbližšia novela, či nebodaj zákon o odpadoch prijal s ohľadom na možnosti a príležitosti, ktoré táto téma ponúka. Ja osobne som k dispozícii so svojimi skromnými skúsenosťami  v tejto oblasti aj ZMOS-u. Ak to funguje v jednej obci, mohlo by to pomôcť aj ďalším.

Vážené dámy, vážení páni,

druhá a pre nás ako štatutárov obcí a miest veľmi osobná téma, ktorej by som rád venoval pár sekúnd, je súčasný stav Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení starostov a primátorov. Novela tohto zákona z roku 2011 nie je ani zďaleka dokonalá a dovolím si povedať, že nám dáva právo si myslieť, že pre zákonodarcov nie sme tí najdôležitejší , ako sme dnes mnohokrát počuli. My vlastne nemáme práva ani takom rozsahu, ako majú zamestnanci podľa Zákonníka práce.

Prijmime hodenú rukavicu pána predsedu NR SR p. Pellegriniho a začnime prostredníctvom ZMOS-u rokovať o zmene tohto zlého zákona.

Prečo o našom plate rozhodujú ľudia, ktorí si niekedy nedajú ani námahu zistiť, čo všetko patrí do našej pôsobnosti? Ako máme byť motivovaní, keď nemáme právo ani poradného hlasu pre obecné zastupiteľstvo?

Žiaľ, my ani zďaleka nie sme rovnocenný orgán obecnému/mestskému zastupiteľstvu. Máme veľkú zodpovednosť, no robiť môžeme len to, čo vlastne nemáme možnosť priamo ovplyvniť.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

24 hodín denne, 7 dní v týždni, to je naša pracovná doba. Zaspávame v noci s tým, že kedykoľvek môže zazvoniť telefón a my bez rozlúčenia sa s rodinou letíme zachraňovať obec/mesto, životy, zdravie a majetky obyvateľov. Je podľa Vás spravodlivé, keď za túto prácu nemôžeme očakávať podľa zákona ani mimoriadnu odmenu?

Nie, ja sa nepovažujem za darmožráča, hoci ma tak mnohí nazývajú. Mám svoju hrdosť a som starosta obce Košeca. Táto práca ma napĺňa a mám ju rád. Len by som uvítal, aby k tejto vnútornej motivácii pribudol aj status človeka, ktorého politici uznávajú a naozaj si ho vážia. Verím, že túto predstavu živíme viacerí.

Vážené kolegyne, kolegovia,

obdivujem Vašu odvahu odovzdávať zo seba maximum v týchto samosprávnych podmienkach na Slovensku, kedy často aj na úkor svojho zdravia zabezpečujete činnosť obecných/mestských úradov. Dôvera ľudí vo Vaše schopnosti sa najviac prejavila v novembri minulého roka. Počas nasledujúcich rokov vo funkciách budeme počúvať od týchto obyvateľov najmä požiadavky a najviac asi kritiku našich krokov. Určite nám budú chýbať slová pochvaly, keď na to budú dôvody a buďme realisti, málokedy započujeme jedno zázračné slovíčko… Ja ho tu na záver svojho príspevku poviem a veľmi by ma potešilo, aby ste si ho v duchu zopakovali pri akomkoľvek probléme, pri každej nepríjemnej situácii, ktorú budete musieť riešiť.

Za všetkých Slovákov, obyvateľov našich obcí a miest (aj keď to oni nahlas nikdy nevyslovia) Vám patrí veľké ĎAKUJEM.

Ďakujem za pozornosť.

Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca