Správy starostu APRÍL 2014

Informácie starostu obce o dianí v obci a práci obecného úradu APRÍL 2014

Úprava verejných priestranstiev

Práca starostu nie je len práca spoza kancelárskeho stola. Ako ste si v posledných týždňoch mohli všimnúť, aktívne som sa realizoval aj v teréne. Nebolo to však len z nejakého rozmaru. Nerobí mi  problém zobrať do ruky hrable, motyku či lopatu a nestránim sa akejkoľvek fyzickej práce, ktorú požadujem vykonať od zamestnancov obce.

V rámci jarných úprav verejných priestranstiev sme začali s terénnymi úpravami v centre obce pri pamätníku, pri autobusovej zastávke, pri nájomnej bytovke. Budeme však postupne pokračovať aj na iných lokalitách, na ktorých sa budú môcť ku nám pripojiť aj rôzni dobrovoľníci. V blízkej dobe budeme pripravovať brigády pri Osvetovej besede v Nozdroviciach, v záhrade za obecným úradom, Pod Hôrkou, na ulici Bytovky či iných lokalitách. Bližšie informácie o termínoch a miestach poskytneme prostredníctvom obecného rozhlasu a web stránky obce.

Pri skrášľovaní našej obce výrazne pomohli aj Železnice Slovenskej republiky, ktoré odstránili starú budovu zastávky a upravili prístup na nástupište aj z druhého parkoviska.

Zvoz objemného odpadu

Máme pokazený traktor. Oprava je naplánovaná no uskutoční sa až po tradičnom termíne zvozu objemného odpadu. Aby však služba zostala zachovaná museli sme si na tieto zbery prenajať nákladné auto, prenájom ktorého platíme na hodiny. Preto som sa prezliekol do pracovného a preto som aj počas dažďa chodil s našimi chlapmi po Košeci a Nozdroviciach a pomáhal čo najrýchlejšie pozbierať vyložené odpady. Bol som k dispozícii, bolo nás teda viac, odpad sme pozbierali rýchlejšie a za prenájom auta sme ušetrili nemalé peniaze. Ubezpečujem všetkých, že moje zákonné povinnosti starostu touto mojou fyzickou činnosťou nijako neutrpeli. Moja kancelárska práca vždy počká len a len na mňa. Moja pracovná doba nezačína o 7.30 a nekončí o 15.30. Často si prácu „beriem domov“.

Fakt, ktorý výrazne ovplyvňuje našu pracovnú atmosféru

Rád by som pracoval v prostredí, ktoré v našej obci fungovalo od roku 2007 do roku 2009. Toto obdobie mi umožňovalo pracovať na rôznych projektoch, často som cestoval a rokoval s dodávateľmi, rôznymi inštitúciami štátnej správy, … Obec sa posúvala dopredu, lebo mi poslanecký zbor dovolil realizovať naše spoločné predstavy o lepšej Košeci. Bol som preto po voľbách v roku 2010 veľmi rád, že ste dali dôveru mne aj ďalším piatim nezávislým poslancom, ktorí mali byť zárukou väčšinového podielu v zastupiteľstve a tým bezproblémového napĺňania sľubov, kvôli ktorým ste si nás zvolili. Opak sa stal pravdou a namiesto piatich podporovateľov rozvoja zostala len menšina – štyria z deviatich.

Rozpočet obce

Ako starosta obce som považovaný za človeka, ktorý je zodpovedný za všetko, čo sa v obci deje. Aj keď nemám kompetencie a hlasovacie právo pri rozhodovaní o rozpočte, o predaji a prenájme majetku a ani o investičných akciách v obci, každý ma považuje za niekoho, kto zodpovedá za to, že sa v obci nič nerobí, nič nebuduje, nič nerieši. Je to omyl! Starosta môže robiť len to, čo mu poslanci obecného zastupiteľstva dovolia. Poslanci obecného zastupiteľstva v Košeci rozhodujú o všetkom čo obec robí, resp. nerobí. Starosta nemôže vykonať žiadne úpravy v rozpočte ani o 1 cent bez súhlasu zastupiteľstva.

Rozpočet bol na zastupiteľstve v marci schválený a tým bolo ukončené rozpočtové provizórium obce. Obec v provizóriu nesmie mesačne prekročiť výdavky vo výške jednej dvanástiny schváleného rozpočtu na predchádzajúci rok a nemôže napr. poskytnúť dotácie organizáciám. Ak by som nepodpísaním rozpočtu ešte predĺžil toto obdobie o ďalšie mesiace, mohli by sme v obci zabudnúť na tradičné stretnutia dôchodcov, na bohaté aktivity Únie žien v Košeci, na fungovanie športových klubov či iných združení – a to som rozhodne nechcel dopustiť. Myslím si, že sa táto skutočnosť stala voči mne akýmsi „vydieracím“ manévrom od skupiny poslancov, ktorí sa od októbra 2013 napriek výzvam nezapojili do prípravy rozpočtu, nepripomienkovali zverejnený návrh, nenavrhli alternatívu a úpravy zverejneného návrhu a nepovedali ani slovo, aby vysvetlili prečo boli proti jeho schváleniu v predloženej podobe. Z uvedených dôvodov súčasný schválený rozpočet neobsahuje žiadne aktivity smerujúce k viditeľnému rozvoju obce. Podarilo sa nám presadiť aspoň dve aktivity – budovanie kamerového systému v obci a prípravu projektových dokumentácií na vodovod a kanalizáciu v lokalitách, ktoré v minulosti neboli zahrnuté do veľkého projektu Považskej vodárenskej spoločnosti.

Nevyhýbam sa oprávnenej kritike, som stále len človek, ktorý robí aj chyby – tak ako každý. Viem však za ne prebrať zodpovednosť. Očakávam, že svoju zodpovednosť za súčasný stav by mali prebrať aj poslanci obecného zastupiteľstva a preto si ich dovoľujem verejne vyzvať, aby zahodili za hlavu nenávisť a začali konečne robiť to, čo od nich my všetci očakávame = aby začali vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj našej obce.

Radomír Brtáň – starosta obce Košeca