Novoročný príhovor 2022

750 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Košeca a miestnej časti Nozdrovice budeme spoločne oslavovať počas celého roka 2022 (1272-2022)
Do tohto jubilejného roka našej obce želám všetkým najmä pevné zdravie.