O mne

Päťročné úsilie je konečne úspešne zavŕšené

Zákon o obecnom zriadení hovorí: “Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu”. Post starostu je často prirovnávaný k funkcii manažéra a preto som mal už na začiatku jasno, ktorá škola mi zabezpečí optimálne prehĺbenie mojich vedomostí získaných na strednej škole a následne v praxi. Keď som sa v roku 2011 rozhodol pre externé štúdium manažmentu na VŠM v Trenčíne, vedel som už vtedy, že skĺbiť náročnú prácu, rodinu a školu bude veľmi ťažké. Uplynulé roky mi ukázali, že som sa nemýlil. Jedinou alternatívou bola popri mojej práci diaľková forma štúdia. Po večeroch, v noci, cez víkendy a sviatky – skrátka v každej voľnej chvíli začínali moje povinnosti študenta. Som šťastný, že v tomto úsilí cítim veľkú podporu rodiny, ktorá mi toto všetko umožňuje. Takto strávený čas je mojou investíciou do budúcnosti. Verím, že aj tej obecnej, regionálnej, štátnej.
Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Rok 2018 je volebným rokom do zastupiteľstiev miest a obcí a na posty starostov a primátorov

Tri volebné obdobia po sebe mi dali obyvatelia Košece a Nozdrovíc šancu byť na čele samosprávy našej obce. Ich rozhodnutie v roku 2006, 2010 a aj v roku 2014 si veľmi vážim. Dali ním priestor mladému človeku s veľkým elánom a entuziazmom.
Získané skúsenosti z 12-ročného pôsobenia na poste starostu môžem a rád budem odovzdávať všetkým občanom aj v tomto roku, ktorý je zároveň volebným rokom.
Dostávam už pomerne často otázku, či plánujem kandidovať opäť. Moja odpoveď znie: ÁNO. Stáť na čele obce v štyridsiatke a mať za sebou 12 rokov úspešne zvládnutých výziev je pre mňa skvelá škola od života. Spolu sme si prešli krásnymi ale zároveň aj náročnými obdobiami. Rád by som dokončil rozpracované aktivity a stále mám veľa elánu, plánov a energie na zvládanie nových výziev. Aké to sú pre rok 2018 bolo uvedené v návrhu hlavných úloh obce pre tento rok. Nájdete ich na tomto odkaze: http://koseca.sk/oznamy/navrh-hlavnych-uloh-obce-pre-rok-2018-co-by-sa-dalo-v-obci-vsetko-spravit-pri-dobrej-voli/. Na ďalšie obdobie na nás čaká množstvo práce pri napĺňaní strategických cieľov z Programu rozvoja obce (ten je zverejnený tu: http://koseca.sk/obec/program-rozvoja-obce-koseca-pre-obdobie-2015-2023/ ).
Stále chcem byť človekom, ktorý sa snaží ľudí spájať a hľadať v nich to dobré (aj v časoch a prípadoch, keď sa ku mne nesprávajú práve najkrajšie…). V budúcnosti vidím veľký potenciál Košece a ak aj poslanci v zastupiteľstve budú vidieť to isté, bude to znamenať rozvoj našej obce a jej napredovanie. S tým úzko súvisí spokojnosť obyvateľov a hrdosť na miesto, kde žijeme.
Ďakujem za pomoc a podporu všetkým, ktorí mi ju prejavili, prejavujú a prejavia.