Prvý podpredseda ZMOSu

Život prináša rôzne situácie a príležitosti. Tak aj mne sa po 13-tich rokoch pôsobenia v samospráve dostalo veľkej pocty a členovia Rady ZMOSu mi dali dôveru v hlasovaní pri voľbe prvého podpredsedu najväčšieho združenia miest a obcí na Slovensku.
Našou spoločnou úlohou je obhajovať záujmy samospráv a obyvateľov, ktorí v obciach a mestách žijú. Nie je to jednoduchá ani ľahká úloha. Snažíme sa ju plniť a vždy argumentovať fakticky. V mojom prípade sa to doposiaľ dialo z pozície starostu, člena Rady ZMOSu a teraz tomu bude rovnako aj z pozície člena predsedníctva.
https://www.zmos.sk/…