Publikačná činnosť – nová kniha už v predaji

S veľkou radosťou si Vám dovoľujem predstaviť moju “prvotinu” v odbornej literatúre.
Mal som to šťastie stať sa spoluautorom publikácie s názvom Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT.
Bližšie informácie o knihe nájdete na tomto odkaze: http://www.wolterskluwer.sk/sk/reflexna-metoda-a-manual-reflexnej-analyzy-swot.p2788.html

Dňa 12. 10. 2016 som spolu s ďalším autorom Petrom Jahnom na stretnutí starostov predstavil túto publikáciu kolegom a v rámci jej prezentácie si ju mohli aj názorne vyskúšať. Verím, že záujemcom o jej využitie pomôže aj ponuka školení, ktoré je Peter Jahn ochotný uskutočniť pre užšie skupiny (20-30 ľudí). Viac o ponuke a online balíček na okamžité využitie metódy nájdete na tomto odkaze:
http://www.mba-strategy.sk/sk/zlozka.php?content=150