spravnikandidati.sk

Zaviazal som sa plniť deväť opatrení, ktoré pomôžu našej samospráve pri jej ďalšom skvalitnení. Viaceré z týchto opatrení už reálne u nás v fungujú, stále však existuje priestor na zlepšovanie.
Viac informácií o projekte získate na: www.spravnikandidati.sk

Odznak Kandidata
Odznak Kandidata
odznak kandidata.png
94.5 KiB
424 Downloads
Detaily