Archív značiek: Škola

Prístavba základnej školy vyžaduje oveľa kvalitnejšiu diskusiu – jeden návrh uznesenia určite nestačí

Môj záujem o otvorenú a konštruktívnu diskusiu so všetkými je naozaj úprimný, preto trošku bližšie rozvediem aj problematiku prístavby budovy základnej školy.

Štúdiu prístavby základnej školy z augusta 2015 určite všetci dobre poznáte (ak ešte nie, tak odporúčam pozrieť tento link: http://koseca.sk/oznamy/studia-pristavby-budovy-zakladnej-skoly/   )

Oslovil som zhotoviteľov štúdie, aby nám vypracovali ponuky na spracovanie projektových dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia.

  1. Verzia v prílohe s označením maxi vychádza z pôvodnej štúdie, kde sú zachované tieto parametre: 4 odborné učebne, školské dielne, jedáleň s kapacitou 120 stravníkov (s kuchyňou), 2 kabinety, obecná knižnica, kabinet ZUŠ, šatňa, vstupné foyér, zázemie, hygienické miestnosti, 2 kmeňové učebne (presunuté z hlavnej budovy),
  2. Verzia v prílohe s označením mini je identická, avšak bez 3. NP (tam by teda chýbali 2 odborné učebne a 1 kmeňová trieda!).

Ak si porovnáme predpokladaný investičný náklad, tak mini verzia je cca 1.050.000,- EUR a maxi verzia cca 1.250.000,- EUR. Je otázne, či mini verzia (v ktorej by sme prakticky vytvorili o 3 triedy menej) je pre nás postačujúca (a hlavne sa rozprávajme o efektivite a hospodárnosti).

To isté platí v porovnaní ceny projektových dokumentácií pre vydanie stavebných povolení, kde ponuka na mini verziu je 16.700,- bez DPH a pre maxi verziu 19.250,- EUR bez DPH.

Treba podotknúť, že

projektova cena

Takže, ak sa budeme rozprávať o objeme zastavanej plochy nevyhnutnej pre jedáleň, kuchyňu, 2-4 triedy, šatne a prislúchajúce priestory chodieb, oveľa menej to určite nebude. Všetci (aj laici) vieme, že najdrahšia je stavba 1.NP (vyššie poschodia sú oveľa lacnejšie). A tiež je podstatné spomenúť, že druhé poschodie nad priestormi jedálne znamená automaticky vyšší nárok na statiku prízemia a to prináša ešte drahšie riešenie.

A to najpodstatnejšie: hovorme aj o budúcej finančnej náročnosti prevádzkovania novovybudovaných priestorov. Táto diskusia mi doposiaľ úplne chýbala. Máme a budeme mať na to?

Ak chceme spoločne naozaj hľadať riešenie na dlhú dobu aj s vedomím, že to všetko bude (možno) najskôr od školského roka 2019/2020, poďme sa o tom rozprávať, poďme posudzovať, poďme porovnávať,…komisie nech podľa pravidiel rokovacieho poriadku komisií následne zvolajú zasadnutia a potom sa môžu poslanci k tomu vyjadriť svojim hlasovaním. Nezahadzujme zbytočne niečo, čo máme od roku 2015 pripravené.

Alebo sa venujme niečomu, čo je reálnejšie (hlavne z finančného hľadiska)… Napr. prístavbe budovy materskej školy podľa spracovanej štúdie. O tom bola aj pôvodná petícia, ak som to správne pochopil.

Dúfam, že tieto informácie odrážajúce fakty budú pre Vás všetkých cenným zdrojom poznania.