Archív značiek: Snem

Diskusný príspevok na Sneme ZMOSu v Bratislave dňa 17.5.2017

Vážený pán predseda ZMOS, vážené predsedníctvo, milé dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia.
Dnes som si so sebou nezobral tričko SUPERMANa, ktoré som nedávno začal nosiť kvôli situácii v Košeci vo veci schvaľovania rozpočtu.
Pre zaujímavosť: u nás nič nové – poslanci obecného zastupiteľstva síce schválili „svoj“ rozpočet, ale z môjho pohľadu je nezákonný, preto po nepodpísaní uznesení o rozpočte sme stále v rozpočtovom provizóriu.
Moje upozornenie na tento problém aj prostredníctvom médií nieslo jedno dôležité nezverejnené posolstvo: v situácii a v dobe, v ktorej žijeme ste pre mňa SUPERŽENY A SUPERMUŽI Vy všetci, primátorky, starostky, primátori, starostovia. Možno ste toto prirovnanie ešte od nikoho nepočuli, ale tu je ten priestor a príležitosť tak ho rád využijem. Vďaka Vám za všetko, čo vo svojich samosprávach robíte (často krát na úkor zdravia, rodiny…) a hlavne bez náležitého zadosťučinenia – napríklad v podobe vyslovenej vďaky občanov.
Vážené dámy, vážení páni.
Ani som netušil pri písaní tohto diskusného príspevku, aký bude vysoko aktuálny s ohľadom na príhovory našich ctených hostí – najvyšších ústavných činiteľov.
Pán premiér nás vyzval, aby sme netolerovali kriky smerujúce na naše hlavy. Žiaľ, rôzne druhy útokov na nás už dávno patria ku koloritu bežných dní v práci. Móresy „z veľkej politiky“ sa na samosprávnej úrovni prejavujú veľmi intenzívne. Veď posúďte sami…

Naozaj si do nás môže každý len tak „kopnúť“? Alebo sa môžeme cítiť aspoň trochu chránení?… Kto a čo nás ochraňuje?
Ako štatutári obcí máme naozaj veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť za všetko, čo sa v obci/meste – na úrade udeje. Ako volení predstavitelia sme tiež vraj povinní zniesť vyššiu mieru kritiky svojej práce, dokonca ohováranie a krivé obvinenie našich osôb poslancami a hlavnou kontrolórkou sa vlastne ani nedá považovať za trestný čin… stačí, ak dotyční prehlásia, že podaním trestného oznámenia Vám vlastne nechceli privodiť trestné stíhanie… Áno, dobre počujete, stačí to klasifikovať ako prejav podozrenia zo spáchania trestného činu a … SKUTOK SA NESTAL…
Rozpoviem Vám jeden príbeh, ktorý je určite jedinečný, ale v zásade si myslím, že s menšími odchýlkami to takto funguje už vo viacerých samosprávach Slovenska.
Bola raz jedna obec, v ktorej sa hlavná kontrolórka spojila s väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva a dohodli sa, že urobia všetko preto, aby starostu obce kriminalizovali – jednoducho povedané – chceli sa ho týmto spôsobom zbaviť. Čo ich k tomu viedlo? Neviem, nikdy to neprezradili… Žeby závisť, nenávisť, …?
Pani kontrolórka vyhotovila Správu z výkonu následnej finančnej kontroly, v ktorej uviedla citujem „kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia Zákona o dani z príjmov“. Vyčíslila aj sumu, ktorá mala byť podľa nej činnosťou štatutára „spreneverená“ – bola to konkrétne suma, ktorú nazvala ako „neoprávnenú nadspotrebu pohonných hmôt v služobnom osobnom aute“. Samozrejme, že sa štatutár obce voči tomuto zdôvodneniu ohradil, nakoľko dávať do súvisu Zákon o dani z príjmov a nadspotrebu automobilu je prinajmenšom „scestné“.  Nevadí… Táto správa sa zvláštnym spôsobom uzavrela bez toho, aby hlavná kontrolórka prihliadla k faktickým pripomienkam k nej vzneseným zo strany kontrolovaného subjektu. Následne správu sprístupnila poslancom. Tí nelenili a na jej základe spísali inkriminované trestné oznámenie, ku ktorému predmetnú správu s radosťou priložili.
Ďalší postup už poznáme (viacerí sme si tým mali možnosť prejsť minimálne jedenkrát): predvolanie k výsluchu, dokladovanie všetkého v predmetnej veci a obhajoba postupov samosprávy , vysvetľovanie, kopec času „zabitého“…
Nebudem to naťahovať. Trestné stíhanie bolo nakoniec zastavené.
Starostovi vznikla veľká dilema: nechať to všetko len tak, alebo sa začať voči týmto veciam nejako brániť? Ak sa nebude brániť, druhá strana sa bude cítiť neohrozená. Ak sa začne brániť, musí byť pripravený na ďalší kolotoč udalostí.
Starosta v tomto prípade podal trestné oznámenie – podnet prokuratúre na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu krivého obvinenia, ktorého sa mali dopustiť poslanci a hlavná kontrolórka. Polícia tento podnet odmietla…

Čo si z tohto príbehu môžeme všetci odniesť? Vidím tu jeden základný poznatok. Naša povesť nie je chránená nikým a ničím, žiaľ. Len zrkadlo do ktorého sa dívame vždy ukáže pravdu. Nám ale aj tým na „druhej strane“, našťastie.
Tým, že sme sa dali do služby občanom, sme si na seba uplietli aj jeden velikánsky bič v podobe neustálej kontroly a neprimeranej možnosti pre ostatných našu prácu dehonestovať bez toho, aby za prípadné klamstvá niesli primeraný diel zodpovednosti.
Ako sa tento príbeh skončí ukáže čas. Ani celý rok zatiaľ nestačil na to, aby poslanci a hlavná kontrolórka k tejto veci povedali starostovi niečo ako – mýlili sme sa, ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté ťažkosti – ideme ďalej. Poďme urobiť niečo pre obec, pre našich ľudí…
A starosta? Ten im už vnútorne dávno odpustil. Snaží sa robiť svoju prácu čo najlepšie vie a dokáže. Či mu v tom budú dotyční poslanci ešte niekedy pomáhať možno ukáže aj výsledok verejného vypočutia občanov, ktoré starosta na zlepšenie vzájomnej komunikácie v obci zorganizoval na túto nedeľu…
Prajem Vám všetkým krásny zvyšok dňa.

Mgr. Radomír Brtáň  – starosta obce Košeca