Archív značiek: Stavebné povolenie

Nevyužitý potenciál obce, obyvateľov, starostu, poslancov, zamestnancov úradu…

Situácia v našej obci je naozaj veľmi zvláštna.
Na jednej strane ako starosta obce čelím rôznym “výkrikom z tmy” od poslancov OZ (konkrétne pani Kantoríkovej a spol.), že nechodím pýtať peniaze na ministerstvá a úrady (napríklad v súvislosti s prístavbou materskej školy).
Na strane druhej práve títo istí poslanci ešte v roku 2016 zablokovali svojim hlasovaním (štyria sa zdržali a jeden nehlasoval…) možnosť obstarania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu materskej školy.
Povedzme si to teda priamo, prečo vlastne starosta nemôže byť za súčasnej situácie úspešný pri “zháňaní peňazí” a prirovnajme si túto situáciu s takou, ktorá je takmer identická (s ktorou sa teraz stretávajú ľudia v bežnom živote).
Financovanie prístavby materskej školy je niečo podobné ako financovanie bývania ľudí. Ak potrebujeme získať úver (príspevok, …) napríklad na výstavbu rodinného domu, tak ideme do banky (či podobných inštitúcií) a vybavujeme. Čo potrebujeme? Pomôžeme si priamo informáciami z jednej banky.
Citujem: “Pri kúpe nehnuteľnosti budete okrem dokladu totožnosti potrebovať ešte tieto dokumenty – kúpnu zmluvu, znalecký posudok vrátane listu vlastníctva. Pri zložitejšom zámere, napríklad pri výstavbe, budete potrebovať aj stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.” (Zdroj: https://www.slsphypoteka.sk/blog/5/hypoteka-na-co-sa-pripravit)

BINGO. Našli sme dôvod, prečo ak chceme úver z banky na výstavbu domu a nemáme stavebné povolenie, tak ho ani nedostaneme! Rovnaký dôvod, prečo nedostaneme bez stavebného povolenia ani žiadnu dotáciu na prístavbu materskej školy.
Obec nemá vydané stavebné povolenie, pretože to je možné vydať len v prípade, ak stavebnému úradu predloží žiadosť a projektové dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Tie nemáme, lebo napr. pani Kantoríková ako poslankyňa nepodporila ich obstaranie. Tá istá pani Kantoríková, ktorá sa oháňa argumentami, že starosta nič nevybavuje, starosta nerobí svoju prácu na 100 %, a pod. (je to jej subjektívny pohľad a má naň právo). Tá istá pani Kantoríková, ktorá je riaditeľkou v bankovej inštitúcii a tento postup získavania úveru/peňazí na investovanie veľmi dobre pozná.

A takto je to v obci so všetkým. Samospráva sama o sebe funguje pomerne zložitým spôsobom a riadi sa veľkým množstvom zákonov, predpisov, vyhlášok,… Ak sa však k tomu pridajú ešte ďalšie zložitosti v podobe “hádzania polien pod nohy” občanom, druhým poslancom, zamestnancom úradu, starostovi… tak obrovský potenciál našej obce zostane naďalej nevyužitý.
Skutočný dôvod prečo tomu tak je, si každý domyslí sám. Informácií už má na to dostatok.