Demokrat či autokrat?

Tak som sa teraz o sebe dozvedel, že som vraj autokrat a vládnem autokratickým štýlom.
Poďme si najskôr vysvetliť, čo to vlastne znamená byť autokrat a čo znamená byť demokrat.

autokracia, -ie žen. r. i autokratizmus, -mu muž. r. spôsob vlády, kde jednej osobe patrí neobmedzená moc, samovláda
demokrat, -a muž. r. 1. prívrženec demokracie; kto zmýšľa, koná demokraticky
(Zdroj: slovník.sk)

Obec je jednotkou územnej samosprávy na Slovensku. Má dva základné orgány: kolektívny = obecné zastupiteľstvo (OZ) a starostu = štatutára. Každý z týchto orgánov má svoje kompetencie a povinnosti popísané v Zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p.
Vráťme sa však späť k pointe tohto blogu. Od roku 2014 obecné zastupiteľstvo v našej obci rozhodovalo naozaj neobmedzene o všetkom. Prijal som a podpísal schválené rozpočty na roky 2015 aj 2016. Urobil som tak v snahe nadviazať konštruktívny dialóg, aj keď vnútorne som vedel, že tie rozpočty vôbec neodrážali možnosti našej obce v oblasti rozvoja. V roku 2017 a 2018 sa však väčšina poslancov OZ rozhodla zneužiť svoje právomoci už nad mieru únosnú a mohli svojim konaním výrazne poškodiť našu obec. Piati poslanci obecného zastupiteľstva AUTORITATÍVNE a bez vôle diskutovať schvaľovali jeden nezákonný a zjavne nevýhodný rozpočet obce za druhým. Nepomohlo ani viac ako 40 stranové Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu a snaha o kompromisy zo strany obecného úradu (zo strany starostu). Jediná vec, ktorá sa dala v tomto prípade urobiť bolo nepodpísanie uznesení o rozpočte schválených piatimi poslancami OZ a pozastaviť ich výkon. Zákon to starostovi umožňuje v prípade, ak sa domnieva, že uznesenie je v rozpore so zákonom alebo je zjavne nevýhodné pre obec. Preto sme boli a sme v rozpočtovom provizóriu. Paradoxom je, že práve počas tohto provizória sa konečne v obci podarilo urobiť veľké investície, na ktoré v predchádzajúcich rokoch v rozpočtoch poslanci nemysleli.
Toto „veto“ je možné prelomiť hlasovaním OZ a to 3/5 väčšinou. Tu sa dostávame k jadru môjho blogu. Štyria poslanci OZ z deviatich s vedomím, že by išli proti obci a proti občanom nikdy nezahlasovali za nezákonné a nevýhodné rozpočty predkladané zvyšnými piatimi poslancami. Už táto situácia vylučuje, že by som bol autokrat. Nie jednej osobe patrí v obci neobmedzená moc. Štyria múdri poslanci sa vždy pýtali a nechali si vysvetliť, čo by fungovanie s rozpočtom schváleným piatimi poslancami pre obec znamenalo. A nechceli dopustiť, aby občanom zrazu neboli poskytované služby, na ktoré sú zvyknutí a najmä v takej kvalite, ako tomu vždy bolo a je aj teraz.
Položme si ešte zopár dôležitých otázok: Je možné, že by autokrat aktívne zvolával verejné vypočutia s občanmi, aby demokraticky vyjadrili svoje názory na dôležité témy? Je možné, že by autokrata zaujímali názory z pracovných stretnutí s občanmi? Kto na týchto stretnutiach/vypočutiach bol vždy a kto nikdy?
Odpoveď vieme všetci.
Na záver tohto blogu upriamim pozornosť na dôležité fakty. Stačí si pozrieť, ako vyzerajú plagáty a letáky kandidátov „KOŠECA naša srdcová záležitosť“ a porovnať ich s inými plagátmi. V akom postavení je obrázok/fotografia kandidáta na starostu a v akom sú obrázky na poslancov? Pomer veľkosti fotografie kandidáta na starostu a kandidátov do OZ? Potom bude všetkým jasné, kto je demokrat a kto je autokrat. Niet sa čo čudovať. Ja pracujem 12 rokov v samospráve, kde každodenne vyznávam demokratické princípy. Niekto iný však pracuje 25 rokov v štátnej správe, ktorá je prísne autokratická s výraznými prvkami autoritatívneho štýlu vládnutia/rozhodovania.
Hrdo sa hlásim k demokratickému štýlu riadenia a čo je najdôležitejšie, hovoria o tom mnohé fakty a argumenty. Nedajme sa oklamať a rozhodujme sa srdcom aj rozumom.