HRDOSŤ NA OBEC SA PREJAVUJE HLAVNE VLASTNÝMI ČINMI

Spôsobov, ako prejaviť hrdosť na obec, v ktorej žijem a odkiaľ pochádzam je niekoľko a má veľa podôb.

Medzi tie najlepšie spôsoby prejavov hrdosti môžeme zaradiť svoje vlastné činy a prácu v prospech dotyčnej obce = prácu v prospech komunity. Hrdosť je vždy spojená s prejavmi náklonnosti (vyznania, lásky,…) voči živému aj neživému. Hrdosť na to, že som KOŠEČAN je spojená s konaním dobrých skutkov a samozrejme, je spojená s aktívnym životom v rôznych oblastiach života obce. Hrdosť je úzko spojená s históriou a s pripomínaním si dôležitých míľnikov, ktoré nám umožnili žiť tu teraz v mieri a v spokojnosti.

Ak chce niekto prejaviť svoju naozajstnú hrdosť k obci, potrebuje k tomu len samého seba. Potrebuje byť voči sebe samému úprimný a potom naozaj nepotrebuje hľadať žiadne výhovorky, ak aj zistí, že urobil v niečom chybu. Život je naozaj o prioritách. Tou mojou prioritou je stále robiť veci najlepšie ako viem a dokážem. Pomáhajme si navzájom a potom aj začaté zmeny v Košeci budú môcť pokračovať. Zmena už prišla a je tu prítomná. Košeca je NAŠA srdcová záležitosť. Ďakujem za Košecu a za nás všetkých.