10. Mária Kalamenová

Mária Kalamenová

V prípade opätovného zvolenia by som rada pokračovala v doterajších činnostiach poslankyne, ktoré obci pomáhajú. Aktívna som v Zbore pre občianske záležitosti, nápomocná pri tvorbe Košecko-Nozdrovických novín, som členkou kultúrnej komisie pri OZ a v neposlednom rade pomáham fyzickou prácou priamo v obci (napr. pri údržbe domu smútku, cintorína, zúčastňujem sa rôznych brigád a pomáham pri kultúrnych akciách organizovaných obcou). Všetci ma dôverne poznáte aj z môjho predchádzajúceho pôsobenia na obecnom úrade. Stretávame sa na rôznych podujatiach, jednoducho mám rada prácu s ľuďmi a napĺňa ma pomoc obci a druhým ľuďom. Ďakujem vopred za všetky Vaše hlasy a podporu.