19. Jana Rýdza

Jana Rýdza

Dobrý deň,
dovoľte mi aby som sa vám v krátkosti predstavila.

Moje meno je Jana Rýdza, mám 52 rokov a som vydatá. Bývam na Zliechovskej ulici č. domu 387/76. Mám stredoškolské vzdelanie a pracujem ako konateľ spoločnosti.
Mám dlhoročné skúsenosti s vedením tímu, prácou s ľuďmi ako aj s ich zamestnávaním.
Aktívne sa angažujem v oblasti kultúry a športu a mám záujem aj naďalej pokračovať v tejto činnosti ako členka kultúrnej komisie.
O dianie v našej obci sa seriózne zaujímam už niekoľko rokov. V minulom volebnom období som pôsobila ako člen finančnej komisie. Myslím si, že dostatočne dobre ovládam problematiku obecného zastupiteľstva. Z toho dôvodu, ak budem zvolená, by som chcela zaviesť do nového zastupiteľstva rešpekt a úctu poslancov voči sebe a takisto vedeniu. Je dôležité si uvedomiť, že spoločne pracujú a rozhodujú pre občanov a v prospech občanov našej obce. Želám si, aby podobný stav, ktorý momentálne v obecnom zastupiteľstve panuje, sa v novom volebnom období už neopakoval. Tvrdo budem presadzovať vybudovanie chodníka na Zliechovskej ulici a rovnako výstavbu vodovodu v častiach obce, ktoré neboli súčasťou projektu vodárenskej spoločnosti.
Budem sa snažiť nesklamať Vás, ktorí ma poznáte a dáte mi svoju dôveru.
A budem si veľmi vážiť Vás, ktorí ma nepoznáte a dáte mi svoj hlas.