21. PaedDr. Miroslava Švehlová

Miroslava Švehlová

V prípade úspechu vo voľbách by som chcela pokračovať v pomoci pri vydávaní Košecko-Nozdrovických novín a v Združení pre občianske záležitosti. Budem naďalej presadzovať rozšírenie priestorov ZŠ, vybudovanie parkoviska pri MŠ, multifunkčného ihriska v areáli ZŠ, zapájanie mládeže do diania v obci a intenzívnejšie družobné akcie s obcou Štítná nad Vláří. Budem sa snažiť pomáhať pri realizácii chodníka na Zliechovskej ulici. Rada budem aj naďalej aktívna v kultúrnej komisii pri organizovaní obecných podujatí.