Náklady na volebnú kampaň

Ako som uviedol na všetkých printových materiáloch, prehľad nákladov súvisiacich s volebnou kampaňou zverejňujem aj na svojej webovej stránke. Pre úplnosť informácií treba dodať, že náklady v tabuľke sú kompletné náklady na kampaň kolektívu kandidátov “Košeca naša srdcová záležitosť”. Časť nákladov bola rozpočítaná medzi všetkých desiatich členov kolektívu a každý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva uhradil pomernú časť výdavkov.

Billboard 1 mesiac prenájom 120,00
Billboard 2 x tlač 36,00
Fotograf 340,00
Grafické práce 630,00
Tlač materiálov – letáky – správa o obci 189,60
Tlač materiálov – letáky s kalendármi a plagáty – poslanci aj starosta 396,00
Tlač materiálov – letáky – starosta 168,00
Facebook (2 x faktúra) 55,23
Občerstvenie – pekáreň Střelná 112,23
Občerstvenie – pekáreň Dolné Kočkovce 41,85
Míting služby 220,00
Poháre plastové 36,40
Voda Budiš 6,60