KVALITNÝ CHOD OBCE A ÚRADU

Bolo, je a bude pre mňa nesmierne dôležité, aby ste vždy cítili profesionalitu, dôveru a odbornosť pri každej službe, ktorú poskytujeme prostredníctvom úradu Vám – občanom. Verte, že to vôbec nie je jednoduché, ak niektorí poslanci považujú naopak za dôležité šetriť aj na miestach (položkách), kde na to už nie je priestor. Vlastne nejaký priestor je, ale určite výrazne na úkor kvality. A ja som Vám sľúbil, že sa budem snažiť o KVALITNÝ CHOD OBCE A ÚRADU. To som splnil aj za cenu, že dva roky fungujeme v tzv. rozpočtovom provizóriu. Vidím v poskytovaní služieb ešte rezervy, ktoré odstránime, keď väčšina poslancov bude zdieľať podobný názor a podporí nákup potrebnej techniky a podporí udržanie minimálne takého počtu zamestnancov, ako máme teraz. A to všetko preto, aby ste Vy boli spokojní s fungovaním obce, rozsahom a kvalitou služieb Vám poskytovaných.

Populistické predvolebné sľuby o znížení počtu zamestnancov úradu a šetrení na tarifných platoch sa niekomu môžu zdať skvelé. Kto bol na verejnom vypočutí týkajúcom sa tejto témy však už dávno pochopil, že sme v tejto oblasti s výdavkami na nutnom minime. (porovnanie výdavkov s inými obcami v grafe – sumy sú uvádzané v €)  
porovnanie mzdy

Aj počas dva roky trvajúceho rozpočtového provizória sme našli spôsob na maximálnu možnú podporu aktivít fungujúcich obecných organizácií. Nedovolili sme, aby sa táto situácia nejako negatívne premietla do zabehnutého systému organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí. Podporujeme aj naďalej služby dovozu obedov starším občanom. Snažíme sa vytvárať ideálne podmienky pre športové kluby. Investovali sme v posledných rokoch nemalé finančné prostriedky do zlepšenia vybavenia nášho športového areálu. Verím, že sa pri jeho návšteve počas početných organizovaných podujatí cítite vždy príjemne.
ROBILI SME, ROBÍME A BUDEME ROBIŤ VŽDY MAXIMUM PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ A PRE POSKYTOVANIE KVALITNÝCH SLUŽIEB, NA KTORÉ STE SI ZA POSLEDNÉ ROKY ZVYKLI.