ZASTUPOVANIE OBCE A OBHAJOVANIE ZÁUJMOV VÄČŠINY

Chránim záujmy obce a obyvateľov pri každej príležitosti, kde to aj Vy sami odo mňa očakávate. Spoliehate sa na moje skúsenosti a obraciate sa na mňa v prípadoch, ktoré si vyžadujú spojiť sily a presadiť záujem väčšiny voči jednotlivcom/spoločnostiam (ktorým, priznajme si, ide hlavne o vlastný záujem a prospech). Za najväčšie víťazstvo posledných rokov v obci považujem dosiahnutie opráv ciest v rámci reklamačných konaní so zhotoviteľom kanalizácie a vodovodu. Trval som na komplexných opravách tých ciest, ktoré boli pred výkopovými prácami takmer ako nové (Továrenská, V slatinách, Dolný majer, Bytovky, atď.). Takou pomyselnou čerešničkou na torte bola oprava Zliechovskej. Aj keď je to cesta III. triedy, ktorá nespadá pod našu správu, vyvolal som viaceré stretnutia a výsledkom je kompletná oprava oboch jazdných pruhov. Moja úplná spokojnosť nastane však až po sľúbenej oprave hlavnej cesty I/61, ktorá je teraz veľmi nádejná.

Ani vo sne by ma nenapadlo, že samozrejmé veci budeme musieť „vysvetľovať“ niektorým poslancom prostredníctvom verejných vypočutí. Boli sme nútení ich zvolať v súvislosti s výstavbou nových ciest a tiež v súvislosti s rozpočtom obce. Spoločnými silami sme presvedčili väčšinu (aj keď nie vo všetkom) a môžeme sa tešiť z nových ciest na Železničnej, Za parkom a nového mosta pri športovom areáli. Ešte predtým sme niekoľkokrát iniciovali pracovné stretnutia s občanmi, na ktorých ste mohli pripomienkovať projektové štúdie pripravovaných investícií. Veľmi sa teším z aktuálne pripraveného projektu na výstavbu chodníka na Zliechovskej ulici. Bude rozdelený na niekoľko etáp, keďže budeme musieť vyriešiť aj vlastnícke vzťahy k pozemkom (a to hlavne po ľavej strane cesty v smere na Zliechov). Rovnako už finišujeme s prípravou projektu na výstavbu chodníka od autobazáru po koniec obce v smere na Ilavu.