Klub kandidátov “ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE”

ťaháme za jeden povraz

Ťaháme za jeden povraz

Časť kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidát na starostu obce Radomír Brtáň vytvorili spoločný klub kandidátov pre komunálne voľby v obci Košeca v roku 2014.
Po skončení volebného moratória (29. 10. 2014) t.j. počnúc začiatkom obdobia oficiálnej volebnej kampane Vás na tomto mieste budeme informovať o našich spoločných víziách, plánoch a predstavách, ako by sme chceli napĺňať potreby všetkých obyvateľov Košece a Nozdrovíc v období rokov 2014 – 2018.

Kto je v spoločnom klube kandidátov, ktorí budú navzájom zdieľať svoje priority? Tu je zoznam:

Kandidát na starostu obce:

Číslo 1. Radomír Brtáň, Bc., 36 r.,  starosta obce, Zliechovská 1012/101, Košeca, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:

Číslo 1. Dana Bajzíková, Mgr., 26 r., právnička, Továrenská 613/61, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 2. Magdaléna Belková, 64 r., dôchodkyňa, Pri tehelni 139/31, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 4. Iveta Droppová, 49 r., SZČO, Športovcov 69/11, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 8. Mária Kalamenová, 64 r., dôchodkyňa, Školská 274/65, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 10. Tomáš Kašša, 24 r., elektrotechnik, Dolný majer 725/3, Košeca, nezávislý kandidát
Číslo 11. Radovan Kolembus, 38 r., SZČO, Pod Hôrkou 1005/29, Košeca, nezávislý kandidát
Číslo 14. Alena Kučmínová, Bc., 46 r., majsterka výroby, Športovcov 71/19, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 21. Viera Slimáková, Ing., 50 r., SZČO, Bytovky 479/1, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 23. Dominik Štepanovič, Bc., 23 r., študent, Továrenská 530/44, Košeca, Zmena Zdola, Demokratická únia Slovenska
Číslo 24. Miroslava Švehlová, Mgr., 49 r., učiteľka, Zliechovská 427/10, Košeca, nezávislá kandidátka