23. Bc. Dominik Štepanovič

Dominik Štepanovič

Bc. Dominik Štepanovič

Volám sa Dominik Štepanovič a mám 23 rokov. Vyštudoval som Obchodnú akadémiu v Ilave a v roku 2013 som vyštudoval politológiu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. V súčasnosti študujem medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Počas svojho štúdia som ďalej študoval 9 mesiacov v Írsku a 5 mesiacov v Litve, zúčastňoval sa tréningových projektov Európskej únie pre mladých.
Verím v súčasné demokratické koncepty a princípy a verím, že dokážu byť efektívne využívané v prípade, že na rozhodujúcich postoch sú ľudia, ktorí myslia v prospech verejného záujmu. Verím, že som správnou osobou na post poslanca obecného zastupiteľstva, nielen kvôli znalostiam politických štruktúr, ale najmä kvôli presvedčeniu o možnosti vytvárania lepšej a progresívnejšej obce.

V prípade zvolenia nebudem hlasovať a odmietať návrhy podľa politickej príslušnosti, ale budem podporovať návrhy, či už z vlastných radov, alebo z opozičných, ktoré budú najlepšou cestou pre využívanie potenciálu Košece. Budem podporovať návrhy a hľadať kompromisy vychádzajúce v ústrety, či už staršej generácii obce, ktorá nás má inšpirovať múdrosťou a skúsenosťami, no rovnako mladej generácii, s jej progresívnymi myšlienkami a vyhliadkami do budúcnosti.
Stotožňujem sa s programovým vyhlásením klubu poslancov „ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE“, pričom za priority pokladám:
Podporu protipovodňových opatrení
Rozšírenie kapacít základnej školy
Zvýšenie kvality a početnosti kultúrnych akcií pre všetky vekové kategórie