Doľava? NIE! DOPRAVA, ktorú ovplyvňuje samosprávny kraj.

Košeca tým, že sa nachádza na hlavnej trase cesty I. triedy, železničného koridoru Bratislava – Žilina – Košice, diaľnice D1 a tiež Vážskej vodnej ceste, je predurčená byť aj akousi vstupnou bránou do Strážovských vrchov.

Svojou polohou je dôležitá pri plánovanom rozvoji ciest, chodníkov, cyklotrás, turistických trás a vlastne celej základnej infraštruktúry regiónu pre kvalitný život jej občanov, obyvateľov okresu a kraja.

Aj Vás rovnako ako mňa určite trápia rôzne, už roky trvajúce nedostatky. Je vôbec možné s nimi niečo robiť? Odpoveď znie: ÁNO

Kvalita ciest II. a III. triedy je v kompetenciách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do tejto oblasti sa investujú nemalé zdroje. Je veľmi dôležité, aby boli tieto prostriedky vynaložené efektívne. Opravené cesty by mali slúžiť čo najdlhšie a mali by byť bezpečné. Aj tu je na mieste hovoriť o potrebe ZMENY. Ako? Jednoducho, zlepšením koordinácie aktivít samosprávneho kraja, miest a obcí – lepšou obojsmernou komunikáciou. O to sa chcem ako poslanec TSK pokúsiť.