Keď odpady nad človekom vyhrávajú… a maximálne škodia prírode.

Môj predchádzajúci článok vo volebnej kampani sa venoval cestám. Rozvoj regiónu je veľmi dôležitý zámer a kvalitná infraštruktúra k nemu rozhodne patrí. Nesmieme však popri tom zabúdať na prírodu a naše okolité životné prostredie.

Od roku 2007 sa Košeca v oblasti odpadového hospodárstva veľmi zmenila. Nielenže sa začalo podporovať triedenie odpadov, ale postupom času sa stalo rutinou v domácnostiach aj kompostovanie. Vytvorili sme pre občanov systém, ktorý odmeňuje uvedomelých a pomáha im šetriť aj nemalé finančné prostriedky v domácich rozpočtoch.

Prečo o tom píšem? Zmena systému zberu odpadov a jeho optimalizácia každoročne dokáže obci ušetriť v rozpočte krásnu sumu, ktorá sa dá použiť na iné – podstatnejšie veci. Ak sme to dokázali v jednej obci, nebude to problém dokázať aj v iných obciach a mestách nášho kraja. Musíme sa naučiť najskôr predchádzať vzniku odpadu a ak už aj nejaký vznikne, musíme zabezpečiť, aby jeho uloženie spôsobovalo čo najmenšiu škodu súčasnej i ďalším generáciám. Zapĺňať skládky odpadov je to najhoršie riešenie. Neustále otváranie ďalších nových kaziet na skládkach nám však problémy s odpadom v kraji nevyrieši. A najmä… nebudeme ich môcť otvárať donekonečna.  

Chcel by som zmeniť prístup kraja k oblasti ochrany životného prostredia a k nastaveniu trvalo udržateľného rozvoja. Trenčiansky samosprávny kraj na svojom území jednoducho musí nájsť riešenia, ktoré eliminujú skládkovanie odpadov a podporia vhodnejšie narábanie s odpadmi.

Mám s tým skúsenosti a môžem v tejto oblasti kraju pomôcť. Môžete mu pomôcť aj Vy priamou voľbou ľudí do zastupiteľstva TSK, ktorí majú schopnosti veci meniť k lepšiemu. Ďakujem.