Nepodporujem zbytočný reklamný smog

Volebná kampaň prináša so sebou do obcí a miest zvýšený “reklamný smog”. Práve z toho dôvodu určujú samosprávy Všeobecne záväzným nariadením (VZN) miesta na lepenie volebných plagátov.
Keďže si plagáty k voľbám lepím osobne, požiadal som obce a mestá v okrese Ilava, aby mi tieto miesta definovali.
Mrzí ma ako starostu každá plagátmi oblepená zastávka autobusov, pretože viem koľko práce dá priebežné odstraňovanie týchto “papierovo-lepidlových okrás”.
Verím, že všetci kandidáti dokážu rešpektovať platné VZN obcí, nakoľko sami v prípade zvolenia budú mať ako kompetenciu schvaľovanie rôznych VZN samosprávneho kraja. A ich dodržiavanie potom určite budú brať ako samozrejmosť.
Vážení kolegovia – kandidáti. Súpis uvedený nižšie berte prosím ako mnou podanú pomocnú ruku v kampani a pokus o možno (ak sa podarí) prvú vzájomnú spoluprácu pri tvorení krajšieho a lepšieho kraja – miesta pre príjemný život (napr. bez polepených zastávok). Ďakujem za pochopenie a želám veľa úspechov.

Bohunice
– plocha pri obecnom úrade v centre obce – vyvesia priamo zamestnanci obce
Bolešov
– vývesná skrinka na plagáty pre kandidátov na hlavnej ceste pri požiarnej zbrojnici
Borčice
– tabuľa pred obecným úradom
Červený Kameň
– plocha vo vitríne pri obecnom úrade – alternatívne aj veľká informačná tabuľa pri pošte
Dubnica nad Váhom
– zabezpečí spoločnosť DUMAT (sídlo v KD) – spoplatnené
Dulov
– zabezpečia zamestnanci obce – stačí doniesť na úrad
Horná Poruba
– plocha pri ceste oproti KD
Ilava
– plochy betónových valcov pri domácich potrebách, pri nemocnici, pri zastávke v Klobušiciach smer DCA, smer Horná Poruba pri Koze a Skala “U muflóna”, na Sihoti pri potravinách tabuľa
Kameničany
– drevený ihlan umiestnený pri budove COOP Jednota
Košeca
– plot na ulici Športovcov oproti Bowlingu
Košecké Podhradie
– pri KD vo VKP na tabuliach pri potoku
Krivoklát
– tabuľa pri požiarnej zbrojnici
Ladce
– zabezpečia zamestnanci obce – stačí doniesť na úrad
Mikušovce
– zabezpečia zamestnanci obce – stačí doniesť na úrad
Nová Dubnica
– stojany pri kine PANOREX, v Kolačíne tabuľa pred KD a pri zastávke
Pruské
– tabuľa v centre obce oproti kostolu
Sedmerovec
– stĺp pri kostole
Slávnica
– zabezpečia zamestnanci obce – stačí doniesť na úrad
Tuchyňa
– panely pred kultúrnym domom a pri zastávke SAD
Vršatské Podhradie
– tabuľa v centre obce
Zliechov
– tabule v centre pri zastávke a oproti kostolu, v K.Rovnom pri zastávke