PREČO?… LEBO!…

Asi najčastejšia otázka ľudí (súvisiaca s našou prirodzenou zvedavosťou) znie PREČO?
A odpoveď na ňu zväčša začína slovom LEBO!

V úvodnom blogu s témou VOĽBY do TSK 2017 sa tak teda spýtam (aj za Vás) sám seba:
PREČO chceš byť poslancom TSK?

Nezostanem však len pri jednej odpovedi. Dôvodov mám totiž viacero.

LEBO!…
… po viac ako 10-tich rokoch praxe v obecnej samospráve nastal čas ponúknuť svoje skúsenosti aj širšiemu regiónu,
… v župe by mali rozhodovať ľudia, ktorí prostredie samosprávy dôverne poznajú,
… reálne výsledky mojej práce v obci Košeca hovoria za mňa jasnou a zrozumiteľnou rečou,
viem kriticky myslieť a objektívne hodnotiť stav vecí,
… rád hľadám možnosti zlepšenia prostredia okolo seba (v obci, v okrese, v kraji, na Slovensku) a bolo by mi cťou zastupovať VÁS za okres ILAVA v zastupiteľstve TSK.