Životopis

Mgr. Radomír BrtáňDSC_2147aweb
Zliechovská ulica 1012/101
018 64 Košeca

Narodený:

Ilava, 31.12.1977

Rodinný stav:

ženatý – manželka Katarína, 2 deti – dcéry Sofia a Ella

Štúdium:

2014 – 2016: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (magisterské štúdium)
2011 – 2014: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (bakalárske štúdium)
1992 – 1996: Obchodná akadémia Považská Bystrica

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

Mimoriadne znalosti:

ovládanie strojopisu, účtovných súvzťažností a ekonomickej i rozpočtovej problematiky

Prax:

od 31. 12. 2006 starosta obce Košeca

2005-2006 BETA Trenčín s. r. o., obchodný zástupca

2001-2005 AHM s. r. o. Trenčín, ekonóm, správca nehnuteľností, manažér penziónu, reštaurácie a baru

1997-2000 OFFIM s. r. o. Považská Bystrica, samostatný referent

Na čo som doteraz najviac hrdý (alebo – čo najdôležitejšie sa mi podarilo zabezpečiť z postu starostu obce). Samozrejmá bola pomoc iných ľudí zainteresovaných v jednotlivých bodoch. Všetci tí sú však na to hrdí spolu so mnou:

 • najnovšie investície v obci – základná cestná infraštruktúra na uliciach Železničná a Za parkom + most pri športovom areáli,

 • prístavba požiarnej zbrojnice,

 • neustále prebytkové hospodárenie obce s výborným finančným zdravím obce,

 • rekonštrukcia a zariadenie budovy OcÚ Košeca (bezbariérový prístup),

 • uvedenie obecného vodovodu do prevádzky v dĺžke cca 6 km a skolaudovanie vodojemov nad obcou v roku 2007,

 • vybudovanie kanalizácie a vodovodu v obci,

 • uvedenie 12 nájomných bytových jednotiek do užívania v roku 2007,

 • zavedenie separácie /triedenia/ odpadu v obci od roku 2008,

 • podiel na znovuotvorení kúpaliska v Košeci a jeho prevádzka obcou v sezónach 2007-2014,

 • rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Košeca a zmena palivovej základne na biomasu,

 • zapojenie mladých a šikovných ľudí do dobrovoľného hasičského zboru v Košeci,

 • spoluúčasť pri založení letnej obecnej jazykovej školy anglický a nemecký jazyk,

 • vybavenie oficiálneho erbu obce, vlajky obce, pečate obce,

 • podiel na príprave a vydaní monografie o obci Košeca v roku 2007 a tiež doplneného druhého vydania v roku 2017,

 • podiel na vytvorení a prevádzkovaní webovej stránky obce www.koseca.sk,

 • získanie dotácie na rekonštrukciu Základnej školy v Košeci vrátane zakúpenia ďalšieho vybavenia na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu,

 • získanie dotácie na výmenu zastaralých typov svietidiel verejného osvetlenia za modernejšie a úspornejšie LED svietidlá,

 • získanie dotácie na zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, motorovej píly,

 • získanie dotácie na výstavbu nového Zberného dvora v Košeci a zakúpenie potrebnej techniky na rozšírenie možností triedenia odpadu v lokalitách s bytovou zástavbou do zvonových kontajnerov,

 • získanie dotácie na rozvoj športu 2009 a 2010 /celkom za cca 18.000,- EUR/,

 • získanie rôznych dotácií od nadácií a iných poskytovateľov,

 • získanie titulu Zlatý mravec 2009 pre obec v oblasti komunálne odpadové hospodárstvo i ďalších ocenení v oblasti odpadového hospodárstva (napr. Envipak),

 • získanie ocenenia pre obec v súťaži 3Z od Priateľov Zeme,

 • získanie ocenení pre obec v oblasti kronikárstva /regionálne i celoslovenské súťaže/,

 • obnovenie činnosti dychovej hudby Košečanka,

 • zrekonštruovanie interiéru zasadačky oproti OcÚ,

 • príprava projektov na Revitalizáciu verejných priestranstiev, Modernizáciu verejného osvetlenia Hlavnej ulice, Rekonštrukciu telocvične, Rekonštrukciu materskej školy,…

 • presadenie mnohých pozitívnych zmien potrebných pre lepšie fungovanie obce

Záľuby:

šport, futbal